domovská stránka

  • Budujeme komunitu
  • Zdravie
  • Informovanosť
  • Udržateľnosť
  • Önismeret
  • Sebazáchova
  • Prenos hodnoty

Naše najnovšie články

AirTheCash

Všetko, čo je skutočne SKUTOČNÉ

Medzinárodné, platforma sociálnych médií

Pripojte sa zadarmo!

Pod heslami zdravie, informovanosť, udržateľnosť, sebauvedomenie, sebestačnosť, prenos hodnôt vytvárame platformu pre: Spoločné budovanie vedomostnej základne. Budeme budovať vedomostnú základňu. S kvalifikovaným vyhľadávačom, kvalifikovaným internetovým obchodom, partnerstvom poskytovateľov služieb. Vytvoríme medzinárodnú, sociálnu, mediálnu platformu pre všetkých, skutočne zaujímavú, nerozdeľujúcu, ale budujúcu komunitu. Naším cieľom je okrem iného odstránenie a reforma vzdelávania, chorôb, bytovej krízy, potravinovej krízy a rizík. Komunita zdola, s vami! Vyčistite vzduch! Čistá voda! Čisté potraviny! Sebestačné, sebestačné, teplé domovy v zime, príjemne chladné v lete! Nezávislý, slobodný život! Nezávislosť, a predsa v spoločenstve! Láska, pokoj, šťastie, radosť!

Pripojte sa zadarmo!

[rtwwwap_aff_reg_page]
sk_SK